ტურები საქართველოში - საზღვარგარეთ, საუკეთესო შემოთავაზებები