სასტუმროები, მთაწმინდა, მთაწმინდის მამადავითის სახელობის ეკლესია