სამოგზაურო დაზღვევა

სამოგზაურო დაზღვევა

Turebi.ge ზე სამოგზაურო დაზღვევის შეძენა შეგიძლიათ 20% ფასდაკლებით (1 დღე= 0,80 ლარს) - გისურვებთ უსაფრთხო მოგზაურობას

Purchase travel insurance online at Turebi.ge with a 20% discount - Wish you a safe travel

  • 1პოლისის დეტალები
  • 2მონაცემები
  • 3გადახდა
  • დღეების რაოდენობა:0
  • სულ გადასახდელი: 0.000
ქვეყანა
მინიმუმ 4 დღე მასქსიმუმ 365
მოქალაქეობა
სახელი (ქარ)
გვარი (ქარ)
სახელი (ENG)
გვარი (ENG)

18 წლამდე ასაკის დაზღვევის შემთხვევაში სავალდებულოა შეივსოს სრულწლოვანი პირის მონაცემები.

მოქალაქეობა
სახელი
გვარი
სახელი (ENG)
გვარი (ENG)
დაზღვეული პირი / INSURED PERSON
პირადობა /
PERSONAL ID
პასპორტის ნომერი /
PASSPORT NUMBER
სახელი, გვარი /
NAME, SURNAME

დაბადების თარიღი /
DATE OF BIRTH
ელ-ფოსტა /
E-mail
მობილურის ნომერი /
PHONE NUMBER
სადაზღვეო ინფორმაცია / INSURANCE INFO
სადაზღვეო ლიმიტი /
LIMIT OF LIABILITY
50 000 ევრო/EUR
დაზღვევის ღირებულება /
INSURANCE PRICE
ლარი / GEL
დაზღვევის ტერიტორია /
COVERAGE AREA
მოგზაურობის პერიოდი /
TRAVEL PERIOD
დამატებითი სადაზღვევო ინფორმაცია / ADDITIONAL INSURANCE INFO
რეისის გადადება /
FLIGHT DELAY
არა / NO
ბარგის დაზღვევა /
LUGGAGE INSURANCE
არა / NO
პირადობა /
PERSONAL ID
პასპორტის ნომერი /
PASSPORT NUMBER
სახელი, გვარი /
NAME, SURNAME

დაბადების თარიღი /
DATE OF BIRTH
დაზღვევის პირობები