სასტუმროები, ყვარელი, ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი