ონლაინ ტურები

კომპანია ფუნქციონირებს 2016 წლიდან, ვახორციელებთ ტურებს როგორც ქვეყნის შეგნით ასევე საზღვარგარეთ. ვემსახურებით ორგანიზაციებს და ვაკეთებთ კორპორატიულ ტურებს.

ვებ-გვერდი:https://www.facebook.com/ImogzauretChventanErtad/

ელ-ფოსტა: onlinetours19@gmail.com

მობილური: +995598244206

მისამართი: ონლაინ გაყიდვები