Aviabiletebi

ბილიკს-მიღმა

სხვადასხვა სირთულის სალაშქრო ტურები საქართველოს ფარგლებში. მარშუტების ინდივიდუალური დაგეგმვა და სალაშქრო ივენტარით უზრუნველყოფა.

ვებ-გვერდი:www.offtrailgeorgia.com

ელ-ფოსტა: info@offtrail.ge

მობილური: 995 595 670033

მისამართი: s. chikhovani str. 24